تحقیق و توسعه

ما با دانشگاه کشاورزی چین، دانشگاه پزشکی چین و انجمن تغذیه حیوانات، تحقیق و توسعه همه محصولات همکاری کرده ایم.از طریق آزمایشات ویژه ما، نتایج خوبی داشته باشد، محصولات برای فروش وارد بازار می شوند.

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
آزمایشگاه
HPLC