تحقیق و توسعه

ما با دانشگاه کشاورزی چین ، دانشگاه پزشکی چین و انجمن تغذیه حیوانات ، تحقیق و توسعه همه محصولات همکاری کرده ایم. از طریق آزمایشات ویژه ما results نتایج خوبی دارد ، محصولات برای فروش وارد بازار می شوند.

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
laboratory
HPLC